چیلر در کرمان

چیلر کرمان و چیلر در کرمان

دو نوع کندانسور در چیلرها وجود دارد: هوای خنک و آب خنک.

چیلرهای آب خنک برای فرودگاه‌ها، مراکز خرید و... استفاده می‌شود.

هزینه چیلر کرمان: چیلرهای خنک کننده هوا برای تاسیسات کوچک با محیط محدود استفاده می‌شود.

بهترین خدمات چیلر در شهر کرمان: چیلر خنک کننده هوا به دلیل نسب در هوای آزاد طول عمر کمتری به نسبت خنک کننده آب دارد.

شارژ مبرد چیلر را حفظ کنید. این کار باعث ۵ تا ۱۰٪ تاثیر بر بازده انرژی دارد.

هزینه چیلر کرمان: چیلر وسیله‌ای است که گرما را از طریق فشرده‌‌سازی تبرید می‌کند و این مایع به سمت تجهیزات خنک‌کننده گردش داده می‌شود و با میعان باعث ایجاد هوای کند می‌شود.

کندانسور چیلر گاز پرفشار را به یک مایع با فشار زیاد خنک تبدیل می‌کند.

چیلر به لطف داشتن هوش مصنوعی می‌تواند خرابی‌های احتمالی را پیش از وقوع پیشبینی کند.

چیلرهای خنک کننده هوا به نسبت خنک کننده آب فضای کمتری را اشغال می‌کنند.

هزینه مصرف انرژی چیلر بالا است.

چیلر کرمان

چیلرهای خنک کننده هوا از هوای محیط برای تبرید استفاده می‌کند.

چیلر خنک کننده هوا برای محیط‌های خشک که کم‌آبی هست مناسب است.

کندانسور خنک‌کننده هوا از هوای محیط برای تبرید مایع استفاده می‌کند. چیلر نزدیک کرمان

در تبخیرکننده چیلر آب را به جوش می‌آورند و آن از یک مایع کم‌فشار به گاز کم‌فشار تبدیل می‌شود.

معروف‌ترین چیلرها هرمتیک، کمپرسورهای گریز از مرکز و پیچ نیمه هرمتیک هستند.

چیلر نزدیک کرمان: کویل‌های کندانسور چیلرها را به طور روتین بازرسی و تمیز کنید تا هیچگونه گرفتگی نداشته باشد و هوای آزاد راحت‌تر عبور کند در نتیجه کارایی چیلر افزایش یابد.

در چیلر گاز کم فشار وارد کمپرسور می‌شود و گاز پرفشار خارج می‌شود. هزینه چیلر کرمان

در آب و هوای گرم و آفتابی از نور خورشید برای چیلر‌های جذب استفاده می‌شود.

وقتی چیلرها خراب می‌شوند و نیاز به تعمیر دارند می‌توان از چیلرهای اضطراری استفاده کرد. چیلر کرمان

از چیلرهای خنک کننده آب برای تاسیسات متوسط و بزرگ با منابع آب کافی استفاده می‌شود. بهترین خدمات چیلر در شهر کرمان